Zgłoś się do MOPS o zaświadczenie do wniosku Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest ograniczenie           emisji szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem     w  przestarzałych domowych kotłach.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego      z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się  przy ul. Targowej 20 w godzinach od 7.00 do 19.30 z przerwą 13.00-13.30  od poniedziałku do piątku  realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie prosi o wcześniejszy kontakt celem ustalenia  dokumentów niezbędnych  do wydania ww. zaświadczenia.

Numery telefonu 44 616 20 33 wew. 26,  517 013 662

21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Agnieszka Sykus

Dyrektor MOPS w Sulejowie

DOFINANSOWUJEMY POSIŁKI I ŻYWNOŚĆ DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zapewniamy pomoc m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach, potrzebujących pomocy. W 2019 roku z takiej możliwości skorzystało 320 osób, a do końca trzeciego kwartału tego roku już 227. Tylko w 2020 roku otrzymaliśmy na ten cel 164 000 zł.

Wszyscy, którzy korzystają z tej pomocy otrzymują regularnie zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności oraz artykuły żywnościowe. Istotnym elementem Programu jest również zapewnianie dzieciom w wieku szkolnym gorącego posiłku, przygotowanego w szkolnej stołówce. Obecnie dzieci uczą się w trybie zdalnym, dlatego ich rodzice otrzymują zasiłki na ten cel.

Ze środków przekazywanych gminie w ramach Programu dofinansowane są również posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność.

Kryterium dochodowe, uprawniające do skorzystania z programu wynosi 1051 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku rodziny to 792 złotych/osobę.

Zadania Programu „Posiłek w szkole i w domu” na terenie naszej gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się przy ul. Targowej 20.

Telefony do kontaktu – 44 616 20 33 wew, 21 lub wew, 25, 44 616 22 44 wew. 21 lub wew,25 lub 515 105 987.

Gmina Sulejów przystąpiła do programu Wspieraj Seniora

W trosce o bezpieczeństwo osób najstarszych z terenu Gminy Sulejów, aby chronić ich przed zakażeniem Covid-19, Gmina Sulejów przystąpiła do programu Wspieraj Seniora, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11 Jest to numer ogólnopolskiej infolinii lub też pod numer Ośrodka Pomocy w Sulejowie 515 105 987.  Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje również na zgłaszanie się osób – wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym.  Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Ośrodka lub zgłosić to na stronie https://wspierajseniora.pl/

MOPS w Sulejowie jest dłużej czynny

Od dnia 26.10.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

 będzie czynny od 7.00 do 19.30  (z przerwą 13.00-13.30)

Rozwiązanie to ma na celu zapewnić większe bezpieczeństwo osobom załatwiającym sprawy w MOPS poprzez wydłużenie godzin urzędowania i rozłożenie w czasie przebywania w budynku wielu osób.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają teraz wiele pracy, ale reagują na każde zgłoszenie.

Pamiętajmy, że  oprócz osobistej wizyty  możecie Państwo  wiele spraw realizować za pomocą dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenia wypłacane przez MOPS są realizowane na bieżąco bez opóźnień.

Potrzebujesz pomocy dzwoń

Telefony kontaktowe: 44 61-62-033, 44 61 62 244, 517 013 662 MOPS Sulejów uruchomił również telefon kryzysowy(telefon całodobowy 515 105 987)

MOPS w Sulejowie czynny będzie w godz. 7.30-15.30

W ostatnim okresie wydłużyliśmy dla Państwa godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do godz. 19.30. Niestety z uwagi na to, iż kilka osób z  personelu  zostało poddanych kwarantannie  od wtorku 20.10.2020 r. będziemy pracować w godz. 7.30-15.30. Miejmy nadzieję, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie i będziemy mogli dla Państwa  wydłużyć godziny przyjęć.  Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Klienci Ośrodka zobowiązani są do zachowania dystansu, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Osoby przebywające na kwarantannie potrzebujące pomocy mogą  zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 w godz. 7.30-15.30, pod nr tel. 44 616 20 33 wew. 21 lub 25 bądź poprzez e-mail mops@sulejow.pl oraz pod numerem całodobowym 515 105 987 (numer kryzysowy). Wszystkie sprawy załatwiane są również telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia.

Potrzebujesz pomocy dzwoń.

 

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia dla Nauczycieli oraz pracowników administracji, obsługi. Dziękujemy za trud wkładany w nauczanie i wychowanie dzieci. Życzymy cierpliwości, wytrwałości  i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Od poniedziałku 12.10.2020 MOPS w Sulejowie czynny będzie w godz. 7.30-15.30

W ostatnim okresie wydłużyliśmy dla Państwa godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do godz. 19.30. Niestety z uwagi na to, iż kilka osób z  personelu  zostało poddanych kwarantannie  od poniedziałku 12.10.2020 r. będziemy pracować w godz. 7.30-15.30. Miejmy nadzieję, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie i będziemy mogli dla Państwa  wydłużyć godziny przyjęć.  Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Klienci Ośrodka zobowiązani są do zachowania dystansu, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Osoby przebywające na kwarantannie potrzebujące pomocy mogą  zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 w godz. 7.30-15.30, pod nr tel. 44 616 20 33 wew. 21 lub 25 bądź poprzez e-mail mops@sulejow.pl oraz pod numerem całodobowym 515 105 987 (numer kryzysowy). Wszystkie sprawy załatwiane są również za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia.

Potrzebujesz pomocy dzwoń.

Zmiana godzin pracy MOPS

Od dnia 07.10.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

 będzie czynny od 7.00 do 19.30  (z przerwą 13.00-13.30)

Rozwiązanie to ma na celu zapewnić większe bezpieczeństwo osobom załatwiającym sprawy w MOPS poprzez wydłużenie godzin urzędowania i rozłożenie w czasie przebywania w budynku wielu osób.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają teraz wiele pracy, ale reagują na każde zgłoszenie.

Pamiętajmy, że  oprócz osobistej wizyty  możecie Państwo  wiele spraw realizować za pomocą dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenia wypłacane przez MOPS są realizowane na bieżąco bez opóźnień.

Potrzebujesz pomocy dzwoń

Telefony kontaktowe: 44 61-62-033, 44 61 62 244, 517 013 662 MOPS Sulejów uruchomił również telefon kryzysowy(telefon całodobowy 515 105 987)