Zgłoś się do MOPS o zaświadczenie do wniosku Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest ograniczenie           emisji szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem     w  przestarzałych domowych kotłach.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego      z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się  przy ul. Targowej 20 w godzinach od 7.00 do 19.30 z przerwą 13.00-13.30  od poniedziałku do piątku  realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie prosi o wcześniejszy kontakt celem ustalenia  dokumentów niezbędnych  do wydania ww. zaświadczenia.

Numery telefonu 44 616 20 33 wew. 26,  517 013 662