O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie czynny jest w godzinach  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-19.30 z przerwą od 13.00 do 13.30 Wszelkie pisma, podania oraz dokumenty będące uzupełnieniem złożonych wniosków, można składać również elektronicznie, za pośrednictwem poczty bądź osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Sprawy załatwiane są na miejscu, telefonicznie lub za pośrednictwem

 dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia.

Telefony kontaktowe:  44 61-62-033, 44 61 62 244, 517 013 662               

Sprawy kryzysowe ( telefon całodobowy  515 105 987 )

Nr konta bankowego 56 1090 2590 0000 0001 4691 3831 rachunek bieżący

Wpłaty z tytułu Funduszu Alimentacyjnego Nr konta: 50 1090 2590 0000 0001 4691 4036

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie
97-330 Sulejów, ul. Targowa 20
województwo: łódzkie, powiat: piotrkowski
tel. 0-44 616 20 33 lub 515 105 987 świadczenia rodzinne 517 013 662 ,
fax 0-44 616 20 33
e-mail: mops@sulejow.pl, http:\\mops.sulejow.pl
NIP: 771-23-13-294, Regon: 004710112

Dyrektor Agnieszka Sykus

Telefony komórkowe:
świadczenia rodzinne: 517 013 662
pracownicy socjalni: 515 105 987

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -19.30 (z przerwą od 13.00-do 13.30)