Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia dla Nauczycieli oraz pracowników administracji, obsługi. Dziękujemy za trud wkładany w nauczanie i wychowanie dzieci. Życzymy cierpliwości, wytrwałości  i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Od poniedziałku 12.10.2020 MOPS w Sulejowie czynny będzie w godz. 7.30-15.30

W ostatnim okresie wydłużyliśmy dla Państwa godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do godz. 19.30. Niestety z uwagi na to, iż kilka osób z  personelu  zostało poddanych kwarantannie  od poniedziałku 12.10.2020 r. będziemy pracować w godz. 7.30-15.30. Miejmy nadzieję, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie i będziemy mogli dla Państwa  wydłużyć godziny przyjęć.  Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Klienci Ośrodka zobowiązani są do zachowania dystansu, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Osoby przebywające na kwarantannie potrzebujące pomocy mogą  zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 w godz. 7.30-15.30, pod nr tel. 44 616 20 33 wew. 21 lub 25 bądź poprzez e-mail mops@sulejow.pl oraz pod numerem całodobowym 515 105 987 (numer kryzysowy). Wszystkie sprawy załatwiane są również za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia.

Potrzebujesz pomocy dzwoń.

Zmiana godzin pracy MOPS

Od dnia 07.10.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

 będzie czynny od 7.00 do 19.30  (z przerwą 13.00-13.30)

Rozwiązanie to ma na celu zapewnić większe bezpieczeństwo osobom załatwiającym sprawy w MOPS poprzez wydłużenie godzin urzędowania i rozłożenie w czasie przebywania w budynku wielu osób.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają teraz wiele pracy, ale reagują na każde zgłoszenie.

Pamiętajmy, że  oprócz osobistej wizyty  możecie Państwo  wiele spraw realizować za pomocą dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenia wypłacane przez MOPS są realizowane na bieżąco bez opóźnień.

Potrzebujesz pomocy dzwoń

Telefony kontaktowe: 44 61-62-033, 44 61 62 244, 517 013 662 MOPS Sulejów uruchomił również telefon kryzysowy(telefon całodobowy 515 105 987)

W poniedziałki będziemy pracować dłużej
obrazek przedstawia zegar. Na zegarze godzina 17-ta.

Od 5 października, w poniedziałki znów będziemy do Państwa dyspozycji od 7.30 do 17.00. Z powodu pandemii koronawirusa, przez kilka ostatnich miesięcy, w poniedziałki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie był otwarty do godziny 15.30. Teraz się to zmieni i nasi mieszkańcy nie będą musieli wcześniej wychodzić z pracy, ponieważ będziemy pracować dłużej.

Od wtorku do piątku nasi pracownicy będą dostępni dla klientów ośrodka, tak jak dotychczas, czyli od 7.30 do 15.30.

Zmiana numeru konta bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 października 2020 r. zmienia się

bank obsługujący i numer rachunku bankowego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie

Nowy numer rachunku:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

Santander Bank Polska S.a.

Nr 56 1090 2590 0000 0001 4691 3831 rachunek bieżący

Aktualna sytuacja w Gminie Sulejów
Zdjęcie przedstawia kobietę w maseczce stojącą przy oknie i spoglądającą na zewnątrz

         Gmina Sulejów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie informują, że w związku  z sytuacją epidemiologiczną pozostają cały czas w gotowości do świadczenia pomocy osobom tego potrzebującym. Na bieżąco współpracujemy również z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim oraz innymi instytucjami tj. ochotniczymi strażami pożarnymi, placówkami oświatowymi oraz sztabem kryzysowym. Każdego dnia osoby przebywające w kwarantannie ( na dzień 24.09.2020 jest to liczba 107 osób) kontrolowane są przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie, do których mogą zgłaszać swoje potrzeby, a oni następnie  przekazują je do realizacji przez MOPS. Poza powyższymi działaniami współpracujemy ze sklepami z terenu naszej gminy jak również z apteką w Sulejowie. Dzięki temu przez cały okres pandemii mieszkańcy mają dostarczane bezpośrednio do ich domów niezbędne zakupy spożywcze oraz leki.  Pamiętajmy, że paczki dostarczane są w sposób bezkontaktowy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Osoby przebywające na kwarantannie potrzebujące pomocy mogą  zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 w godz. 7.30-15.30, pod nr tel. 44 616 20 33 wew. 21 lub 25 bądź poprzez e-mail mops@sulejow.pl oraz pod numerem całodobowym 515 105 987 (numer kryzysowy).

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

W ramach akcji Sprzątanie Świata 2020, urzędnicy sulejowskiego Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek oświatowych posprzątają tzw. JOR Polanę i brzegi Pilicy przy „Polance”. Zachęcamy do przyłączenia się do tej akcji uczniów naszych szkół oraz ich rodziców.

Zbiórka w najbliższy piątek, 18 września o godzinie 14.00 na terenie tzw. JOR Polany. W akcji pomagają nam pracownicy Nadleśnictwa Piotrków, Parków Krajobrazowych, Wód Polskich, OSP oraz sulejowskich sołectw i stowarzyszeń.

Łącząc się w żałobie i smutku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie wraz z współpracownikami  składają wyrazy współczucia z powodu śmierci wieloletniego pracownika, byłego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie Pani Jolanty Michalak. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 16 września br. o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana w Sulejowie.

Ankieta

Diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Sulejów

W związku z przygotowaniem diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Sulejów w zakresie transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej  i społecznej pod kątem konkursu grantowego ogłoszonego przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla  jednostek  samorządu terytorialnego pn. „Usługi indywidualnego transportu door– to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej  wielorodzinnych budynków mieszkalnych” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (ankieta poniżej).

Ankieta jest anonimowa i kierowana jest do osób:

  • starszych,
  • chorych,
  • mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach,
  • niewidomych lub słabowidzących.

Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców Gminy Sulejów w zakresie mobilności. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej: mops@sulejow.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20, 97-330 Sulejów. Ankieta dostępna jest również do wypełnienia na miejscu w MOPS Sulejów, Urząd Miejski-kasa, Biblioteka, MZK-kasa, Poradnia POZ-Sul-Med ul. Targowa 20, Poradnia POZ Sul-Med. ul. Piotrkowska 26/30 do dnia 06.08.2020 r.                                                          

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W DIAGNOZIE I WYPEŁNIENIE ANKIETY !!!