Ankieta

Diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Sulejów

W związku z przygotowaniem diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Sulejów w zakresie transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej  i społecznej pod kątem konkursu grantowego ogłoszonego przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla  jednostek  samorządu terytorialnego pn. „Usługi indywidualnego transportu door– to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej  wielorodzinnych budynków mieszkalnych” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (ankieta poniżej).

Ankieta jest anonimowa i kierowana jest do osób:

  • starszych,
  • chorych,
  • mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach,
  • niewidomych lub słabowidzących.

Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców Gminy Sulejów w zakresie mobilności. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej: mops@sulejow.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20, 97-330 Sulejów. Ankieta dostępna jest również do wypełnienia na miejscu w MOPS Sulejów, Urząd Miejski-kasa, Biblioteka, MZK-kasa, Poradnia POZ-Sul-Med ul. Targowa 20, Poradnia POZ Sul-Med. ul. Piotrkowska 26/30 do dnia 06.08.2020 r.                                                          

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W DIAGNOZIE I WYPEŁNIENIE ANKIETY !!!

Program Dobry Start

„Dobry Start”, czyli 300 PLUS, to program wsparcia dla rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny.

Wniosek o świadczenie Dobry Start  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w MOPS lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  właściwym dla  miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie Dobry Start  ) . Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

DARMOWA REHABILITACJA W GMINIE SULEJÓW

Osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Sulejów otrzymują wsparcie i pomoc w związku z ich sytuacją zdrowotną. Mieszkańcy Gminy korzystają z darmowej rehabilitacji wykonywanej w warunkach domowych. Świadczone są również bezpłatne usługi w zakresie logopedii i psychologii, które obejmują swoim zakresem osoby dorosłe.

To szerokie wsparcie realizowane jest od kwietnia 2019 roku dzięki pozyskaniu przez Gminę środków finansowych w ramach projektu ,,Pocuś ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 72 960,00zł. To jedyna Gmina ze wszystkich gmin powiatu piotrkowskiego, która świadczy ten rodzaj usług. Godziny ze specjalistami są realizowane zgodnie z zaleceniami lekarskimi po wcześniejszym wykorzystaniu przysługujących świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo często jest tak, że przysługująca pacjentowi rehabilitacja w ramach NFZ jest niewystarczająca, aby usprawnić zaburzone funkcje organizmu, dlatego też ten rodzaj pomocy jest tak bardzo potrzebny. Na obecną chwilę każdy z uczestników projektu otrzymuje 8 godzin miesięcznie darmowej rehabilitacji w warunkach domowych.

Ale to nie jedyne wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego każdego dnia 8 opiekunek środowiskowych z terenu Gminy świadczy osobom niepełnosprawnym swoją pomoc. Łącznie pomocą objęych jest ponad 30 osób. Mimo trwającej epidemii i ryzyka związanego z zakażeniem usługi opiekuńcze były realizowane każdego dnia. Bez wyjątku, codziennie opiekunki odwiedzały swoich podopiecznych w ich domach, dostarczając jedzenie, leki, pomagając w czynnościach domowych.

-Dziękuję Wam Wszystkim za Waszą pracę i proszę o dalszą aktywność z zachowaniem bezpieczeństwa – przekazał podziękowania Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski.

Natomiast od stycznia 2020 roku Gmina pozyskała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu uruchomiono nową usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Asystent pomaga w wyjściu z domu, załatwia sprawy w urzędach, umawia wizyty lekarskie, robi zakupy i jest ,,pomocną dłonią” dla niepełnosprawneej osoby. Asystent pracuje przez 7 dni w tygodniu. Jednej osobie może pomagać przez 30 godzin w miesięcznie.

 – Jestem starsza, schorowana, to dla mnie bardzo ważne, że mam takiego asystenta do pomocy. Przynajmniej jest ktoś, kto o mnie pamięta- opowiedziała nam podczas rozmowy telefonicznej pani Ela z Sulejowa, uczestniczka projektu.

W tej chwili to jedna osoba, ale planowane jest docelowo zatrudnienie 10 asystentów. Miejmy nadzieję, że znajdą się osoby chętne, które zechcą takim asystentem zostać. Wystarczy posiadać roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną i wykształcenie minimum średnie lub zawód asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zgłoszenia oraz wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejownie pod numerami telefonów 44 616 20 33 wew 21 , 25 oraz tel. kom 515 105 987 .

Dostawa żywności

Żywność czeka na potrzebujących

Dnia  19.06.2020 r  do Gminy Sulejów dostarczona została nowa porcja żywności dla najbardziej potrzebujących. To już kolejny raz kiedy osoby biorące udział w programie realizowanym przez naszą gminę otrzymają wsparcie w postaci paczek żywnościowych. Tym razem dostarczono m.in. buraczki, koncentrat, konserwy, cukier, powidła, filet z makreli,  kasza gryczana, gołąbki, makaron, olej, pasztet, ser, ryż.

Tak jak do tej pory  i tym razem żywność będzie wydawana po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Pracownicy socjalni będą kontaktować się z poszczególnymi osobami i ustalać indywidualne odbiory na konkretny dzień i  godzinę. Wszystko po to aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

Przypominamy że kryterium dochodowe uprawniające do udziału w programie wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł natomiast dla osoby w rodzinie 1056 zł na jednego członka rodzin. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20  pod numerami  tel. 515 105 987 oraz     44 616 20 33 wew. 21 lub 25.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Projektu Pocuś wznowiła działania

Z dniem 1 czerwca 2020 r. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach Projektu Pocuś wznowiła swoje działania.
W trosce o bezpieczeństwo osoby, które chciałyby wypożyczyć sprzęt proszone są, aby wizytę w Biurze Projektu zgłaszać telefonicznie.
W dalszym ciągu istnieje możliwość kontaktu z wypożyczalnią za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w zakładce Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów na adres:pocus@pcprpiotrkow.pl

Na wszelkie pytania odpowiadają pracownicy pod numerem 44 732 32 34.

Asystent osobisty

W Sulejowie ruszyły usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Gmina Sulejów realizuje projekt Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Realizatorem tegoż przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie. Na ten cel pozyskano z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie w postaci 100% ponoszonych kosztów tj. 9000,00 zł.

Usługi miały rozpocząć się w miesiącu marcu niestety z uwagi na duże zagrożenie epidemiczne nie mogły być one świadczone.

Od połowy maja 2020 asystent osobisty osoby niepełnosprawnej rozpoczął już swoją pracę. W tej chwili to 1 osoba, ale pragniemy naszą usługę rozwijać i rozszerzać wsparcie dla kolejnych potrzebujących. Gorąco zachęcamy osoby, które zechciałyby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej o zgłaszanie się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie. Wymagania jakie należy spełniać  to posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub też posiadanie wykształcenia minimum średniego i rocznego udokumentowanego stażu – doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Pamiętajmy, że to bardzo ważny projekt prowadzący do poprawy życia ludzi niepełnosprawnych.

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystent pomaga m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, czy podejmowaniu aktywności społecznej. Do zadań asystenta należy pomoc w wyjściu, powrocie, wyjazdach na rehabilitację, na zajęcia terapeutyczne, pomoc w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych. Usługa asystenta jest realizowana przez 7 dni w tygodniu. Osoba niepełnosprawna może skorzystać miesięcznie z 30 godzin takiej usługi.

 Pani Ela z Sulejowa uczestniczka projektu powiedziała nam, że jest bardzo zadowolona z otrzymywanej pomocy w postaci usług asystenta. Jestem starsza, schorowana, dla mnie bardzo ważne jest, że mam takiego asystenta do pomocy. Przynajmniej jest ktoś, kto o mnie pamięta- odpowiedziała nam w rozmowie telefonicznej. My natomiast jako ośrodek pomocy  mamy nadzieję, że kolejne osoby będą zgłaszać swoje kandydatury na asystenta osobistego i przez to będziemy mogli dotrzeć z usługą do większej ilości mieszkańców naszej gminy.

W Gminie Sulejów ruszyły prace społecznie użyteczne

Od 18 maja 2020 r. na terenie Gminy Sulejów uruchomione zostały prace społecznie użyteczne.

Jest to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Prace te miały rozpocząć się planowo już w miesiącu kwietniu, niestety w związku z panującą sytuacją ich rozpoczęcie zostało odroczone w czasie.

W ramach podpisanej umowy pomiędzy Burmistrzem Sulejowa a Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Tryb. do prac przystąpiło 10 osób bezrobotnych.  Prace te wykonywane będą w ilości 40 godzin miesięcznie. Wykonywane czynności będą polegać głównie na pracach porządkowych świadczonych na rzecz utrzymania porządku na terenie miasta i Gminy Sulejów oraz pomocy w pracach wykonywanych na terenach szkół znajdujących się w naszej gminie. Prace te potrwają do 10.07.2020 r.

Kolejna dostawa

W Sulejowie kolejna dostawa żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej POPŻ

W dniu 18.05.2020 r. do gminy Sulejów została dostarczona kolejna partia produktów z Banku Żywności w Łodzi pochodząca z  Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej- Podprogram 2019                                                                                                                                                                                                       
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że paczki żywnościowe będą wydawane w ciągu najbliższych dni.

Pracownicy socjalni będą informować telefonicznie osoby o wyznaczonym dla nich dniu i godzinie odbioru paczki. Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli w bezpieczny sposób, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odebrać przeznaczoną dla nich żywność.

Tym razem do rozdania jest 833 szt. paczek żywnościowych.  Każda z nich składa się 11 produktów: cukier, fasola biała, filet z makreli, herbatniki maślane, mleko, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, ryż biały, ser podpuszczkowy, sok jabłkowy, szynka drobiowa. Osoby będące w programie prosimy o przybywanie w wyznaczonym terminie, natomiast osoby które do tej pory nie korzystały, a chciałyby również otrzymać żywność z programu prosimy o kontakt telefoniczny z MOPS w Sulejowie pod numerem tel. 515 105 987.

Przypominamy, że kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej wynosi 1402 zł/ netto- gospodarstwo jednoosobowe, w rodzinie 1056zł/ netto dochód na jednego członka rodziny. Serdecznie zapraszamy.

działania MOPS

Działania MOPS Sulejów – liczba osób w kwarantannie

Pracownicy MOPS w Sulejowie mają obecnie wiele zadań w związku z epidemią. Wszelkie planowane działania odbywają się ze szczególną ostrożnością. Klienci przez cały czas trwania epidemii  mają zapewnioną wszelką niezbędną pomoc. Osoby najczęściej zgłaszają się o pomoc materialną oraz rzeczową, czasem o zwykłe duchowe wsparcie udzielane  poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem.

 Gmina Sulejów zapewnia dla osób starszych dowóz ciepłego posiłku jeden raz dziennie. Posiłki te otrzymują również dzieci, które do tej pory korzystały ze wsparcia w stołówkach szkolnych. Na co dzień pracownicy MOPS pomagają naszym mieszkańcom dostarczając im paczki żywnościowe, zakupy, dowożąc lekarstwa. Wszystkie działania odbywają się oczywiście w sposób bezkontaktowy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie zasiłki i świadczenia wypłacane są na bieżąco. Jeżeli wywiad wymaga aktualizacji to przeprowadzamy go telefonicznie i przedłużamy jego ważność, tym samym wypłatę tegoż świadczenia, bez osobistego kontaktu z beneficjentem, zapewnia Agnieszka Sykus- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej pory w czasie epidemii zagrożenia Covid-19 nie było przypadku by ktoś pozostawiony był bez pomocy.

W naszej gminie od momentu wybuchu epidemii  odnotowaliśmy kilka przypadków zarażenia koronawirusem. W każdym z nich osoby po odbyciu kwarantanny uzyskały wyniki ujemne i powróciły do zdrowia. Każdego dnia osoby przebywające w kwarantannie kontrolowane są przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie. Policjanci są w stałym kontakcie telefonicznym z tymi osobami. Podczas rozmów osoby zgłaszają swoje potrzeby, które następnie przekazywane są do realizacji przez MOPS. Nadmienić należy, iż MOPS współpracuje również z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb. Na podstawie przekazywanych danych w połowie kwietnia w gminie  odnotowano najwyższą liczbę osób podejrzewanych o zarażenie, będących w kwarantannie domowej, było to ponad 120 osób. Obecnie liczba ta z każdym dniem spada . Na dzień dzisiejszy  t.j. 04.05.2020 wynosi ona 26 osób. Wszystko wskazuję na to, że sytuacja w gminie przestawia się optymistycznie. Mamy nadzieję, że liczby te dalej będą spadać i nasza gmina, nasz kraj i my mieszkańcy szybko uporamy się z tym zagrożeniem.

Przemoc

MOPS Sulejów informuje

Nowe zmiany dla ofiar przemocy domowej

W dniu 30.04.2020 r. do senatu został złożony projekt ustaw, który  dotyczy  m.in. ochrony ofiary przemocy domowej.

Projekt ten zakłada, że sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wskaże obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. Postanowienie będzie wykonalne już z chwilą ogłoszenia.

Po nowelizacji sąd z urzędu doręczy odpis postanowienia uczestnikom postępowania, prokuratorowi, Policji lub Żandarmerii Wojskowej oraz zawiadomi właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy.

Policjant nabędzie prawo zatrzymania, osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto nabędzie on prawo do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Policjant wyda w/w nakaz lub zakaz:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub
2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

Nakaz lub zakaz będzie mógł być również wydany w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu osoby stosującej przemoc w rodzinie podczas wykonywania czynności przez Policję. Tym samym ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia nie będzie tamować czynności.

Na mocy ustawy nakaz lub zakaz będzie doręczany niezwłocznie osobie stosującej przemoc oraz osobie dotkniętej tą przemocą, a w razie niemożności doręczenia nakazu lub zakazu osobie stosującej przemoc w rodzinie, doręczenie będzie uważane za dokonane przez umieszczenie na drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania zawiadomienia o ich wydaniu, dokonując wzmianki w nakazie lub zakazie. Z kolei, gdy osoba stosująca przemoc odmówi jego przyjęcia, doręczenie będzie uważane za skuteczne. Policjant udokumentuje wskazany fakt w postaci adnotacji o odmowie ich przyjęcia na oryginale nakazu lub zakazu

Należy nadmienić, że nieustannie działa Linia Pomocy Pokrzywdzonym + 48 222 309 900

Pozwala ona na otrzymanie skierowania do konkretnego miejsca świadczenia pomocy lub od razu uzyskania pomocy specjalistów. Infolinia pozwala na skontaktowanie się z dyżurnym psychologiem oraz prawnikiem. Pomoc świadczona jest nie tylko w języku polskim, ale również języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Brak możliwości głosowego kontaktu również nie stanowi przeszkody. Pokrzywdzeni mogą uzyskać połączenie i wsparcie za pośrednictwem komunikatora internetowego i poczty elektronicznej – wystarczy napisać na adres info@numersos.pl.