Przedłużeniu ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

INFORMACJA o przedłużeniu ważności wydanych orzeczeń  o niepełnosprawności.

Powyższe uregulowane przepisem art. 15 h  ust. 1-3  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.568 z 31 marca 2020r.):

1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni (wyjaśnienie: t.j. od dnia 9 grudnia 2019r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (wyjaśnienie: t.j. od dnia 8 marca 2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  •  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy(wyjaśnienie: t.j. od dnia 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *