Gmina Sulejów przystąpiła do programu Wspieraj Seniora

W trosce o bezpieczeństwo osób najstarszych z terenu Gminy Sulejów, aby chronić ich przed zakażeniem Covid-19, Gmina Sulejów przystąpiła do programu Wspieraj Seniora, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11 Jest to numer ogólnopolskiej infolinii lub też pod numer Ośrodka Pomocy w Sulejowie 515 105 987.  Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje również na zgłaszanie się osób – wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym.  Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Ośrodka lub zgłosić to na stronie https://wspierajseniora.pl/