DOFINANSOWUJEMY POSIŁKI I ŻYWNOŚĆ DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zapewniamy pomoc m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach, potrzebujących pomocy. W 2019 roku z takiej możliwości skorzystało 320 osób, a do końca trzeciego kwartału tego roku już 227. Tylko w 2020 roku otrzymaliśmy na ten cel 164 000 zł.

Wszyscy, którzy korzystają z tej pomocy otrzymują regularnie zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności oraz artykuły żywnościowe. Istotnym elementem Programu jest również zapewnianie dzieciom w wieku szkolnym gorącego posiłku, przygotowanego w szkolnej stołówce. Obecnie dzieci uczą się w trybie zdalnym, dlatego ich rodzice otrzymują zasiłki na ten cel.

Ze środków przekazywanych gminie w ramach Programu dofinansowane są również posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność.

Kryterium dochodowe, uprawniające do skorzystania z programu wynosi 1051 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku rodziny to 792 złotych/osobę.

Zadania Programu „Posiłek w szkole i w domu” na terenie naszej gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się przy ul. Targowej 20.

Telefony do kontaktu – 44 616 20 33 wew, 21 lub wew, 25, 44 616 22 44 wew. 21 lub wew,25 lub 515 105 987.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *