Kolejna porcja żywości dotarła do MOPS-u w Sulejowie

W dniu dzisiejszym 07.05.2021 do MOPS-u w Sulejowie została dostarczona kolejna partia żywności dla osób najbardziej potrzebujących.

Nowa dostawa zawiera takie produkty jak: cukier, groszek z marchewką, makaron, mleko, olej, pasztet, szynka drobiowa.

Tak jak do tej pory i tym razem żywność będzie wydawana po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Pracownicy socjalni będą kontaktować się z poszczególnymi osobami i ustalać indywidualne odbiory na konkretny dzień i godzinę. Wszystko po to aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

Kryterium dochodowe uprawniające do udziału w programie wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 1542,20 zł natomiast dla osoby w rodzinie 1161,60 zł na jednego członka rodziny.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejowie ul. Targowa 20 pod numerami tel. 515 105 987 oraz     44 616 20 33 wew. 21 lub 25.
W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie terminu odbioru żywności. Przypominamy o zabieraniu toreb na żywność.