Jeśli posiadasz lokal do wynajęcia, daj nam znać

Jeśli posiadasz lokal do wynajęcia, daj nam znać, pomożemy znaleźć lokatora.
Do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie często zgłaszają się osoby, którzy poszukują lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Sulejów. Możemy być pośrednikiem w tej sprawie i bezpłatnie pomóc zarówno poszukującym nieruchomości, jak i tym, którzy chcieliby takie obiekty wynająć.

W związku z tym, każdy kto posiada lokal i chciałby szybko znaleźć lokatora/lokatorów, może się kontaktować z przedstawicielami MOPS, pod nr tel.: 515 105 987.

Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Sulejów do skorzystania z usług bezpłatnej rehabilitacji w miejscu zamieszkania w ramach projektu „PoCuś”- Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych, który współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej. W projekcie mogą wziąć udział:
• mieszkańcy Gminy Sulejów, • osoby starsze i niepełnosprawne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają kompleksowej rehabilitacji.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu obejmuje w szczególności:
usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym świadczoną opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawność.Proces rekrutacji prowadzony będzie z zachowaniem równych szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowanie korzystaniem z usług zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie przy ul. Targowej 20 w godz. 7.30-15.30. tel .44 616 20 33 wew. 23 lub 515 105 987Druk formularza zgłoszeniowego jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie i na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:44 61 62 033. wew 23