Paczki żywnościowe dla najbiedniejszych

Dnia 23 marca 2020 roku Gmina Sulejów pozyskała porcję żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Łącznie otrzymano ponad 8 ton produktów.
W związku ze stanem epidemii i koniecznością wydawania żywności przez pracowników MOPS-u z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa Burmistrz Sulejowa poprosił o pomoc Ochotnicze Straże Pożarne, które oczywiście nie odmówiły. Od dnia 24.03.2020 r. sukcesywnie będzie wydawana żywność, część jej będzie dostarczana bezpośrednio do domów  mieszkańców.

Osoby nie zgłoszone a chcące skorzystać z pomocy muszą zgłosić się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie.                                                                                                                                                                                                                                                         

   Pomoc w postaci paczek żywnościowych dotyczy osób, które są szczególnie narażone na brak dostępu do podstawowych artykułów spożywczych, zwłaszcza osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby samotne oraz osoby, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ważne jest kryterium dochodowe. Dla osób samotnych wynosi ono 1402 zł/netto, a dla osób w rodzinie 1056 zł/netto na jednego członka rodziny.

Do pracowników socjalnych można zgłaszać się telefonicznie w dniach: od poniedziałku do  – piątku w godz. 7.30-15.30.

         Burmistrz Sulejowa dziękuje wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za ich pracę i zaangażowanie w akcję   dostarczania żywności dla potrzebujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *