Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców Gminy Sulejów

http://www.sulejow.pl/wp-content/uploads/2020/03/pomoc.pdf

wtorki 31.03 oraz 07.04-godz 9.00-12.00

piątki 27.03, 03.04 oraz 10.04 godz 17.00-20.00

PSYCHOTERAPEUTA/TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
tel 601 373 471 ( rozmowy na koszt psychoterapeuty)

PSYCHOLOG
tel 601 371 456 ( rozmowy na koszt psychologa)

poniedziałki 30.03 oraz 06.04 godz. 12.00.-14.0

czwartki 26.03, 02.04 oraz 09.04 godz 14.00-17.00


Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach.

Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z psychologiem/ terapeutą dzwoniąc na w/w nr telefonu

MOPS SULEJÓW-koordynator pomocy

W związku ze stanem epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie pracuje, ale jest zamknięty dla interesantów. Na co dzień koordynuje pomoc osobom starszym i potrzebującym, w tym szczególnie osobom objętym kwarantanną na terenie miasta.
 

Zgodnie z instrukcją wojewody łódzkiego dotyczącą pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną, od 24 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Gminy Sulejów zabezpiecza żywność dla potrzebujących na terenie miasta i gminy. 

 MOPS zabezpiecza produkty żywnościowe w formie paczek, które trafiają do osób najbardziej potrzebujących tj. zwłaszcza dla osób starszych,  niepełnosprawnych,  samotnych oraz osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb. Osoby te otrzymują pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają teraz wiele pracy, ale reagują na każdą interwencję. Załatwianie pilnych spraw odbywa się wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie. Wszelkie pisma, podania oraz dokumenty będące uzupełnieniem złożonych wniosków, można składać elektronicznie lub za pośrednictwem poczty. Świadczenia wypłacane przez MOPS są realizowane  na bieżąco bez opóźnień.

Potrzebujesz pomocy dzwoń

Telefony kontaktowe:  44 61-62-033, 44 61 62 244, 517 013 662   

Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub za pośrednictwem

 dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia.

MOPS Sulejów uruchomił również telefon kryzysowy(telefon całodobowy  515 105 987)

Paczki żywnościowe dla najbiedniejszych

Dnia 23 marca 2020 roku Gmina Sulejów pozyskała porcję żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Łącznie otrzymano ponad 8 ton produktów.
W związku ze stanem epidemii i koniecznością wydawania żywności przez pracowników MOPS-u z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa Burmistrz Sulejowa poprosił o pomoc Ochotnicze Straże Pożarne, które oczywiście nie odmówiły. Od dnia 24.03.2020 r. sukcesywnie będzie wydawana żywność, część jej będzie dostarczana bezpośrednio do domów  mieszkańców.

Osoby nie zgłoszone a chcące skorzystać z pomocy muszą zgłosić się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie.                                                                                                                                                                                                                                                         

   Pomoc w postaci paczek żywnościowych dotyczy osób, które są szczególnie narażone na brak dostępu do podstawowych artykułów spożywczych, zwłaszcza osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby samotne oraz osoby, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ważne jest kryterium dochodowe. Dla osób samotnych wynosi ono 1402 zł/netto, a dla osób w rodzinie 1056 zł/netto na jednego członka rodziny.

Do pracowników socjalnych można zgłaszać się telefonicznie w dniach: od poniedziałku do  – piątku w godz. 7.30-15.30.

         Burmistrz Sulejowa dziękuje wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za ich pracę i zaangażowanie w akcję   dostarczania żywności dla potrzebujących.

Apel Burmistrza Sulejowa

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?

Zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie pod

nr tel 515 105 987 i zostaw nam kontakt do siebie.

Dziękuję

Wojciech Ostrowski

Burmistrz Sulejowa

Bohaterki Gminy Sulejów-Opiekunki Środowiskowe

Każdego dnia osiem opiekunek środowiskowych w Gminie Sulejów niesie  wsparcie osobom starszym, chorym,  niepełnosprawnym. Świadczą one  pomoc w codziennych czynnościach tj. mycie, sprzątanie, zakupy, zaopatrzenie w leki itp.

W związku sytuacją epidemiczną otrzymały sprzęt zabezpieczający je podczas wykonywania codziennej pracy. Zostały wyposażone w  płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, okulary ochronne, przyłbice.  Ponadto każdego dnia przed rozpoczęciem swojej pracy poddawane są pomiarowi temperatury.  Jesteśmy  im  bardzo wdzięczni za ciężką pracę, za  trud i zaangażowanie.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Gmina Sulejów podjęła działania mające na celu dodatkowe zakupy środków ochronnych. Na ten cel przeznaczyła kwotę 80 000 zł .

Dziękujemy.

Apel Burmistrza Sulejowa Pomóż swojemu sąsiadowi, nie bądź obojętny

Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu seniorów i osoby w podeszłym wieku.
W związku z tym, że dla tej grupy koronawirus stanowi największe zagrożenie, zwracam się do Państwa z apelem o pomoc sąsiedzką- zrobienie zakupów i innych niezbędnych środków do życia.
Idąc do sklepu, zapukaj do sąsiada, spytaj czy czegoś nie potrzebuje.

Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia, a nawet życia.

Zmiana organizacji pracy MOPS


Informujemy, że w związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie funkcjonuje bez bezpośredniej obsługi klienta. Sprawy bardzo pilne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym są realizowane przez okienko pokój nr 6 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

Telefony kontaktowe: 44 61-62-033

44 61-62-244

517 013 662

Sprawy kryzysowe ( telefon całodobowy 515 105 987 )

Osoby, które nie podały jeszcze numeru konta bankowego do przelewów proszone są o pilny kontakt telefoniczny z ośrodkiem.Od dnia 16.03.2020 r kasa jest nieczynna do odwołania.

Burmistrz Sulejowa apeluje Seniorze zostań w domu.

Zrobimy Ci zakupy. Zadzwoń, pomożemy.


Jeśli możesz, zostań w domu.
Jeśli jesteś osobą samotną, bez rodziny lub nie w pełni samodzielną, zgłoś się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie, że potrzebujesz pomocy. Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 tel. 515 105 987

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

               W związku z rozwojem zakażeń koronawirusem  zwracamy się do wszystkich klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie z apelem, aby w miarę możliwości ograniczyli Państwo bezpośrednie wizyty w  Ośrodku.

Zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem Profilu zaufanego, e Bankowości, PUE ZUS, Empatia lub telefonicznie pod numerami:

                                                                              (44) 61 62 033

                                                                              (44) 61 62 244

                                                                          517 013 662   świadczenia rodzinne

                                                                              515 105 987   pomoc społeczna

Wypłaty świadczeń i zasiłków będą realizowane na podane przez Państwa konta bankowe.

Za powyższe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których publikowane są aktualne komunikaty wraz z zaleceniami oraz stosowanie się do tych wytycznych.

Pamiętaj!

Koronawirus jest wrażliwy na detergenty i alkohole, dlatego dokładne myjcie rąk mydłem i ich odkażenie preparatami na bazie alkoholu jest skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka przeniesienia się wirusa z osoby na osobę.

GIS apeluje o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 8 marca 2020 roku Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom, decyzje o tym każdorazowo podejmuje właściwy wojewoda.

Podaj NR konta bankowego

W związku z występującym zagrożeniem koronawirusem, osoby pobierające świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie proszone są o niezwłoczne dostarczenie numeru konta bankowego, na które będą wypłacane świadczenia.

W przypadku konieczności zamknięcia kasy jedyną formą wypłaty świadczeń będzie przelew bankowy.